Frézování pařezů - Rizikové kácení - Zimní údržba

slideshow 1

Jste zde

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů je činnost, která se dá provádět pouze v době vegetačního klidu a to u dřevin stojící mimo les. Na rozdíl od prořezávání stromů je u kácení stromů třeba povolení k jejich kácení a to u všech stromu, které mají nad 80 cm v obvodě (měřeno 130 cm nad zemí). Povolení uděluje Odbor životního prostředí.


Kácení ve ztížených podmínkách (rizikové kacení ):

Kácení nebezpečně situovaných stromů - Pomocí horolezecké techniky postupné odřezávání stromů tak aby nedošlo k poškození okolí.(budovy střechy atd )

Kácení a ořez pomocí plošiny či jeřábu – v některých případech je nutné použít techniku plošinu jeřáb atd. (hlavně v případě starého již suchého nebo rozlomeného stromu kde hrozí ulomení).

Klasické kácení- Provádíme veškeré kácení stromů běžnou technikou včetně likvidace odpadu štěpkování frézování pařezů úklid zahrad.



STÁHNĚTE SI POTŘEBNÉ POVOLENÍ ZDE