Frézování pařezů - Rizikové kácení - Zimní údržba

slideshow 1

Jste zde

Ceník frézování pařezů

Přibližná cena frézování:

Frézování pařezů do 20 cm pod povrch

  • Frézování pařezů za normálních podmínek - měkké dřevo - průměr 100 cm: 1 200,00 Kč bez DPH
  • Frézování pařezů za normálních podmínek - tvrdé dřevo - průměr 100 cm: 1 400,00 Kč bez DPH

Poznámky: Cena je stanovena za průměr 100 cm řezné plochy pařezu, při jiném průměru pařezu se sazba násobí příslušným koeficientem průměru.

Dřevo měkké: smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lípa, modřín, douglaská kleč, jalovec, bříza, olše, semcha

Dřevo tvrdé: kaštan jedlý, platan, jilm, líska, dub, buk, ořešák, javor, třešeň, jabloň, hrušeň, jasan, akát, habr, dřín, svída

K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 20%