Frézování pařezů - Rizikové kácení - Zimní údržba

slideshow 1

Jste zde

Frézování pařezů

Frézování (odstranění) pařezů provádíme za pomocí pařezové frézy,
která je schopná pařez zahloubit zhruba 20 cm pod terén, nebo jej zcela odstranit. Frézování pařezu umožňuje odstranění pařezu bez nutnosti jejich vykopávání, a to snadno a rychle.

Frézování pařezů Frézování pařezů