Frézování pařezů - Rizikové kácení - Zimní údržba

slideshow 1

Jste zde

Vegetační klid

Přestože neexistuje legislativní podklad určující "vegetační klid" orgány ochrany přírody vytrvale podmiňují provedení kácení či ořezů termínem 1.11. - 31.3. V tomto období je tedy vyšší pravděpodobnost získání povolení ke kácení.

Všeobecně : Botanika období vegetačního klidu však nelze takto předem určit, neboť záleží na počasí. Obecně lze říci, že vegetační klid nastane až se míza stromu stáhne ke kořenům.

Vegetační klid, období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují; v mírném pásu období zimy.